Vrácení a reklamace

Formulář reklamace/odstoupení od smlouvy ve formátu Word a formátu PDF

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

REKLAMACE ZBOŽÍ

REKLAMACE PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

Naše zásilky jsou pečlivě baleny zkušeným personálem a následně přepravovány z našeho skladu až k Vám domů přes smluvního dopravce. Při přebírání zásilky si zkontrolujte, zda zásilka není:

Pokud byste zjistili na zásilce viditelné závady, neváhejte s pracovníkem přepravní služby sepsat reklamační protokol. Následně nás kontaktujte a my vám rádi pomůžeme při řešení této reklamace.

SOUVISEJÍCÍ USTANOVENÍ

Pokud potřebujete pomoc, nebo konzultovat svoji reklamaci, volejte 800 627 653

V případě reklamace/vrácení části nebo celé objednávky bude Zákazníkovi vystaven opravný daňový doklad, dle zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 73.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění. Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.